English summary: On 2016-09-28 I presented an application of methods of estimating Exponential-family Random Graph Models from ego-centrically sampled data. Conference was in Polish. See the program and my slides for further details.

W zeszłym tygodniu (28-30.09.2016) miała miejsce konferencja Metodologiczne Inspiracje 2016. Badania ilościowe w naukach społecznych: wyzwania i problemy organizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Program konferencji można podejrzeć tutaj.

W swojej prezentacji (Coś z niczego, czyli czego możemy się dowiedzieć o sieciach społecznych na podstawie danych sondażowych) opowiadałem o metodach szacowania modeli ERG na podstawie danych zebranych w sposób ego-centryczny. Slajdy do pobrania tutaj (PDF).