Brokering Closure

Michał's ramblings on social science, social networks, statistics, data analysis, computing, game theory and alike

  1. Metodologiczne inspiracje 2016

  2. Prezentacja na Data Science Warsaw

  3. Szkolenie z analizy sieciowej

  4. (Nie)ruchliwość polskich naukowców